Wolbert-therapie

Geert Wolbert Wolbert-therapie is opgericht door Geert Wolbert uit Tilburg. Geert is een gediplomeerd massage- en moxatherapeut.

De praktijk van Wolbert-therapie is aangesloten bij de BATC, een beroepsorganisatie voor holistische therapeuten die hoge kwaliteitseisen stelt.
Zo moet elke aangesloten praktijk voldoen aan de vijf natuurgerichte principes: energie, prikkeloverdracht, voeding, drainage en psyche.

De BATC behartigt niet alleen de belangen van de therapeut, maar zeker ook die van diens cliënten.
Voor meer informatie: www.batc.nl

 

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden. Reglement Geschillencommissie .
Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.